Informatie

Wie moet nu aanmelden

 • Kinderen geboren in 2018

  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2018 die pas effectief starten met school op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022)

  Via deze tool kan je berekenen wanneer je kind ten vroegste kan starten op school.
 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

  Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden.

 • Broers en zussen en kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

 

 • Hoe aanmelden?