Informatie

WIE MOET NU AANMELDEN

 • Kinderen geboren in 2020
  ! ook kinderen geboren in december 2020 die pas effectief starten met school op 1 september 2023 (schooljaar 2023-2024)

  Via deze tool kan je berekenen wanneer je kind ten vroegste kan starten op school.

 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

  Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden.

 • Broers en zussen en kinderen van personeel
  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

 

 • Hoe aanmelden?

   

   

   

Geen inhoud