Informatie

WIE MOET NU AANMELDEN

 • Kinderen geboren in 2022
  ! ook kinderen geboren na 2 december 2022 die pas starten met school op 1 september 2025 (schooljaar 2024-2025)

  Via deze tool kan je berekenen wanneer je kind ten vroegste kan starten op school.
 • Broers en zussen en kinderen van personeel
  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

 

 • Hoe aanmelden?

   

   

   

Geen inhoud