Welkom

AANMELDINGEN VOOR 2020-2021 

 

Beste ouder

 

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voor peuters (geboren in 2018), kleuters en nieuwe leerlingen, zal er met een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden.

 

Welke kinderen?

Kinderen die behoren tot dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel, geboren in 2018 of vroeger hebben voorrang maar dienen zich ook aan te melden.

Alle kinderen geboren in 2018 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2021.

Oudere kinderen als de ouders vanaf volgend schooljaar van school willen veranderen.

 

Welke scholen?

Alle basisscholen in De Pinte - Zevergem doen mee!

 

Wanneer?

Indien u uw kind wenst in te schrijven, kunt u vanaf 2 maart 2020 (12u) tot en met 31 maart 2020 (12u) uw kind aanmelden via deze website.

Uiterlijk op 30 april krijgt u een melding van toewijzing.

Dit betekent dat u uw kind mag inschrijven in de toegewezen school.

Sowieso zal uw kind altijd een plaats krijgen in één van de door u aangeduide voorkeurscholen. Daarom raden wij u aan om meer dan één school aan te duiden.

 

We wensen jouw kind alvast een leuke en boeiende schooltijd toe!

 

 

 

Veerle Goethals                                                                   Benedikte Demunck                                                       Vincent Van Peteghem

Algemeen directeur                                                           Schepen van onderwijs                                                                  Burgemeester         

              

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 is afgelopen.

 

Alle tickets zijn verstuurd op woensdag 29 april 2020. De inschrijvingen van de toegewezen leerlingen zullen digitaal gebeuren, dit in de periode van 4 mei tot 26 mei 2020.
De algemene inschrijvingsdag van 7 mei 2020 is alvast geannuleerd wegens de coronamaatregelen.
De toegewezen school zal u zelf contacteren om uw inschrijving te vervolledigen. Indien u zich niet wenst in te schrijven, gelieve de school hierover te verwittigen via mail.

Voor meer informatie over de toewijzing of indien u een duplicaat wenst te verkrijgen van uw ticket kan je de beheerder contacteren via aanmelden@depinte.be.

 

VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE:

Indien je je kind niet hebt aangemeld in deze periode, moet je wachten tot de vrije inschrijvingen.

Deze starten op vrijdag 29 mei 2020.

Een update van het aantal vrije plaatsen verschijnt op donderdag 28 mei 2020.